Pavol Dobšinský

(* 1828 Slavošovce — † 1885 Drienčany)

folklorista, básnik, prekladateľ, literárny kritik a publicista, príslušník štúrovskej generácie

Po absolvovaní gymnázia v Rožňave (1837 — 1838) a Miškovci (1838 — 1839) študoval od roku 1840 na evanjelickom lýceu v Levoči, kde sa aktívne zapojil do činnosti Jednoty mládeže slovenskej. Zredigoval tu celý ročník rukopisného študentského časopisu Považja, do ktorého prispel početnými článkami, úvahami a prekladmi európskych autorov. Pôsobenie v tejto inštitúcii predznamenalo jeho budúcu tvorivú orientáciu, najmä záujem o rozprávku a mytológiu.